Hva er egentlig Bitcoin?

Hva er egentlig Bitcoin? Finn svaret.

I bunn og grunn en ny valuta som kroner eller dollar basert på moderne teknologi.

Bitcoin er en digital person til person «valuta» som i motsetning til konvensjonelle valutaer, som kroner eller dollar, ikke er utstedt eller regulert av en sentralbank eller en tilsynsmyndighet.

Alle transaksjoner er offentlige, og lagres i en database alle i nettverket kan sjekke. Kryptografi besørger sikkerheten, og en lett tilgjengelig historikk gjør at pengene bare kan brukes av eier, og ikke flere ganger.

En transaksjon er ikke gyldig før den er kringkastet til andre i nettverket, og anerkjent i en kollektiv liste over transaksjoner, kalt blokkjeden.

Ideen er at transaksjoner kan skje tilnærmet anonymt, og uten at myndighetene kan gripe inn.

Bitcoin utstedes ved at kraftige datamaskiner løser vanskelige algoritmer som bekrefter transaksjoner, disse aktørene kalles «minere», eller digital gruvedrift.

Det er kun 21 000 000 bitcoin som kan bli laget, og nå er ca 17 000 000 av dem i omløp.

Kilde fra Bitcoinsnorway som vi synes omtalte dette spørsmålet på en perfekt måte.

Customize this widget